Hasvik+komm+våpen_50x56

HMS-koordinator

Hasvik kommune har ledig 1-årig prosjektstilling som HMS-koordinator.

30. november 2020 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik+komm+våpen_50x56

Vernepleier

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som vernepleier.

25. november 2020 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Konsulent

Hasvik kommune har ledig en fast 100 % stilling som konsulent ved serviceavdelingen.

13. november 2020 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Sykepleier i medleverturnus

Hasvik kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier i medleverturnus ved Soltun omsorgsbolig.

13. november 2020 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær ved Hasvik helsesenter/ hjemmetjenesten og Soltun omsorgsbolig

Hasvik helsesenter og Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

05. mai 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››