Hasvik kommunevåpen

Konsulent

Hasvik kommune har ledig fast stilling som konsulent.

07. mai 2021 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling - Vernepleier

Hasvik kommune har ledig stilling som vernepleier ved Soltun omsorgsbolig.

27. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling - Pedagogiskleder Hasvik barnehage

Hasvik kommune har ledig en fast 100 % stilling som pedagogisk leder i Hasvik barnehage med tiltredelse 1. juli 2021.

27. april 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling - Fysioterapeut

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som fysioterapeut.

31. mars 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Helsefagarbeider/ hjelpepleiere og assistenter

Hasvik kommune har ledig faste stillinger som helsefagarbeider/ hjelpepleier og assistenter.

25. mars 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››
Hasvik kommunevåpen

Vernepleier

Hasvik kommune har ledig stilling som vernepleier på Soltun omsorgsbolig.

18. mars 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››
Hasvik kommunevåpen

Sykepleier

Hasvik kommune har ledig stilling som sykepleier ved Hasvik sykehjem.

18. mars 2021 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær ved Hasvik helsesenter/ hjemmetjenesten og Soltun omsorgsbolig

Hasvik helsesenter og Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

05. mai 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››