Hasvik kommunevåpen

Sykepleier

Hasvik kommune har ledig 1 midlertidig 100 % stilling som sykepleier ved Hasvik sykehjem for perioden 01.04.20 - 26.04.21.

19. februar 2020 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Helsefagarbeider

Hasvik kommune har ledig 2 faste stillinger som helsefagarbeider ved hjemmesykepleien/ Hasvik sykehjem.

19. februar 2020 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Sykepleier i medleverturnus

Hasvik kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier i medleverturnus på Soltun omsorgsbolig.

17. februar 2020 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Nattevakt

Hasvik kommune har ledig 100 % stilling som nattevakt på Soltun omsorgsbolig.

17. februar 2020 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Helsefagarbeider/ assistent

Hasvik kommune har ledig 4 faste stillinger i henholdsvis 80 %, 41,8 %, 24 % og 21 % på Soltun omsorgsbolig.

17. februar 2020 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Barnevernleder

Hasvik kommune har ledig 100 % fast stilling som barnevernleder med tiltredelse etter avtale.

12. februar 2020 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Konsulent

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som konsulent ved serviceavdelingen.

10. februar 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Lærer

Hasvik kommune søker etter et antall lærere med tiltredelsesdato 01.08.2020 i både faste og midlertidige stillinger.

06. februar 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær

Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

25. januar 2017 Les mer ››