Hasvik kommunevåpen

Hjemmehjelp

Hasvik kommune har ledig 70 % stilling som hjemmehjelp.

16. juli 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››
Hasvik kommunevåpen

Helsefagarbeider/ assistent

Hasvik kommune har ledig flere deltidsstillinger ved Soltun omsorgsbolig.

16. juli 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››
Hasvik kommunevåpen

Helsefagarbeider/ assistent

Hasvik kommune har ledig flere deltidsstillinger ved Hasvik helsesenter.

16. juli 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››
Hasvik kommunevåpen

Assistent institusjonsvaskeri

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som assistent på institusjonsvaskeriet.

16. juli 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››
Hasvik kommunevåpen

Ergoterapeut

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som ergoterapeut.

16. juli 2021 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Barnehagestyrer

Hasvik kommune har ledig 100 % fast stilling som barnehagestyrer i Hasvik barnehage.

09. juli 2021 Les mer på jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Sommervikar renhold

Hasvik kommune har behov for sommervikar innen renhold på Hasvik helsesenter og Hasvik barnehage.

31. mai 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››

Sommervikarer

Hasvik kommune har behov for sommervikarer ved Soltun omsorgsbolig og Hasvik helsesenter/ hjemmesykepleien.

14. mai 2021 Les mer på Jobbnorge.no: ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær ved Hasvik helsesenter/ hjemmetjenesten og Soltun omsorgsbolig

Hasvik helsesenter og Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

05. mai 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››