Hasvik kommunevåpen

Renholder

Hasvik kommune har ledig faste stillinger som renholder

En 16 % stilling ved NAV Hasvik
En 60 % stilling ved Hasvik skole

18. juli 2019 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Ergoterapeut

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som offentlig godkjent ergoterapeut med tiltredelse etter avtale.

18. juli 2019 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær

Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

25. januar 2017 Les mer ››