Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider

Hasvik kommune søker etter en barne- og ungdomsarbeider i ca. 75 % stilling ut skoleåret med snarest mulig tiltredelse.

31. januar 2023 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling som barnevernleder

Hasvik kommune har ledig 100 % fast stilling som barnevernleder med tiltredelse etter avtale.

30. januar 2023 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling som renholder ved Hasvik helsesenter

Hasvik kommune har ledig 100 % stilling som renholder ved Hasvik helsesenter.

20. januar 2023 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Ledig stilling som rådgiver plan og næring

Hasvik kommune søker rådgiver innen plan og næring i 100 % stilling.

20. januar 2023 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Ledige stillinger som lærer

Hasvik kommune søker etter et antall lærere i faste og midlertidige stillinger fra og med 1. august 2023.

17. januar 2023 Les mer på Jobbnorge.no ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

17. desember 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær ved Hasvik helsesenter/ hjemmetjenesten og Soltun omsorgsbolig

Hasvik helsesenter og Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

05. mai 2020 Les mer ››