Hasvik kommunevåpen

Lærer

Hasvik kommune har ledig vikariat i 100 % stilling som lærer ved Hasvik skole for perioden 01.01.19 - 31.07.19.

16. oktober 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kreftsykepleier

Hasvik kommune har ledig en nyopprettet fast 100 % stilling som kreftsykepleier med tiltredelse snarest.

11. oktober 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Barnevernleder

Hasvik kommune har ledig 100 % midlertidig stilling som barnevernleder med tiltredelse snarest og med varighet til 30.06.19.

11. oktober 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilfeldig vikar

Kommunens barnehager og SFO har bruk for tilfeldige vikarer de kan ringe til dersom de har fravær i personalet for kortere eller lengre tid.

28. september 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær

Soltun Omsorgsbolig har behov for tilkallingsvikarer ved tilfeldig fravær.

25. januar 2017 Les mer ››