Hasvik kommunevåpen

Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, salgs- og skjenkebevillinger

Kunnskapsprøve for salgsbevilling krever at kandidaten har kunnskaper om bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9.
I tillegg kreves kunnskap om forskrifter med hjemmel i disse kapitlene. Kandidaten må også vise kjennskap i alkohollovgivningens øvrige kapitler.

Målgruppe

Styrer og stedsfortreder for salgs- eller skjenkebevilling Andre interesserte

Formål for tjenesten

Sikre at styrer og stedsfortreder ved virksomhet som har salgs- eller skjenkebevilling har nødvendig kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Tjenesten omfatter

Kravet om at styrer og stedfortreder ved virksomhet som har salgs- eller skjenkebevilling skal ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen framkommer av alkoholloven § 1-7c.

Om prøven

• Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen er en flervalgsprøve med 21 spørsmål. • Hvert spørsmål har mist tre svaralternativer. Kun ett svaralternativ er riktig. • Kandidaten har 45 minutter til disposisjon til å besvare prøven. • For å bestå prøven må minst 16 spørsmål være korrekt besvart. • Ingen hjelpemidler er tillatt bortsett fra ordbok. Det er ulik prøve for styrer/stedfortreder i virksomhet som har salgsbevilling og styrer/stedfortreder i virksomhet som har skjenkebevilling.

Ikke bestått prøve

Dersom kandidaten ikke består prøven i første forsøk, kan vedkommende ta opp prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensning for hvor mange ganger en person kan gå opp til prøven.

Hva kreves for å motta tjenesten

Kunnskapsprøve for salgsbevilling krever at kandidaten har kunnskaper om bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter med hjemmel i disse kapitlene. Kandidaten må også vise kjennskap i alkohollovgivningens øvrige kapitler. Kunnskapsprøve for skjenkebevilling krever at kandidaten har kunnskaper om bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter med hjemmel i disse kapitlene. Kandidaten må også vise kjennskap i alkohollovgivningens øvrige kapitler.

Forberedelse til prøven

Nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen kan man skaffe seg ved å lese alkoholloven med tilhørende forskrifter. Det anbefales å lese rundskriv I-6/98 om "Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Hva gjør kommunen

Kommunen er ansvarlig for å avvikle kunnskapsprøve i alkohollovgivningen for alle som ønsker det. Ansvaret ivaretas av Serviceavdeling.

Hvordan søke tjenesten

Ta kontakt med servicekontoret for å avtale dag og tid for prøve. Prøven gjennomføres på rådhuset i Breivikbotn. Gyldig legitimasjon skal framvises ved oppmøte for prøveavleggelse. Servicekontoret retter prøven. Det utstedes bevis når prøven er bestått. Det kreves gebyr for kunnskapsprøve. Gebyret betales i Servicekontoret eller etter faktura.

Kontaktinformasjon

Hasvik kommune
Serviceavdelingen
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 27 01
E-post: postmottak@hasvik.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.30

Del dette: