Kulturskole - opptak

Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.