Retningslinjer

Kulturpris

Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet.

1. Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet.

2. Kulturprisen tildeles én gang pr. år av hovedutvalget for oppvekst og kultur. Navnet på de(n) tildelte offentliggjøres ved overrekkelsen. Kulturprisen består av en av gavesjekk på kr. 5000 samt en fast gjenstand som varig bevis på tildelingen.

3. Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hasvik kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats. Den som tildeles kulturprisen skal være hjemmehørende i Hasvik kommune. Prisen kan deles.

4. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

5. Utlysning med forslagsfrist av kulturprisen blir kunngjort i lokalpressen og gjennom oppslag i kommunen hvert år med forslagsfrist 31. mars. Enhver som er bosatt i kommunen skal ha anledning til å komme med begrunnede forslag på aktuelle kandidater.

6. Dersom hovedutvalget for oppvekst og kultur ett år ikke kan finne aktuelle kandidater til kulturprisen, vil det ikke bli foretatt noen tildeling dette året, og midlene vil bli overført til andre kulturformål.

7. Kulturprisen utdeles av ordfører eller den han/hun bemyndiger ved et større arrangement i Hasvik kommune.

Tildelinger av kulturpris:

1996 - Alfred Sivertsen, Hasvik
1997 - Per Sæther, Breivikbotn
1998 - Kristian Johansen, Breivikbotn
1999 - Elizabeth H. Karlsen, Hasvik
2000 - Kvinnegruppa i Sørvær Samfunnshus
2001 - Ulf Jacobsen, Hasvik
2002 - Kjersti Krane, Breivikbotn
2003 - Hasvik Menighetsblad
2004 - Sørøy Havfiskeklubb
2005 - Hasvik Turn
2006 - Arne Danielsen, Sørvær og Snorre Sjursen, Hasvik
2007 - Breivikbotn Sanitetsforening
2008 - Georg Kim Jensen
2009 - Hasvik musikkorps
2010 - Lions Hasvik v/leder Leidar Eilertsen
2011 - Hasvik Røde Kors
2012 - FK Sørøy Glimt
2013 - Ørnulf Jacobsen
2014 - Hasvik IL Turngruppa
2015 - Sørøyrocken

Del dette: