SFO

Mobil: 90 93 50 11

Hasvik Skole

Kontakt oss
Navn Tittel Telefon Mobil

Administrasjon

Anne Olsen-Ryum Rådgiver lønn 78 45 27 06
Erik Arnesen Rådmann 78 45 27 01 95 20 94 09
Eva D. Husby Ordfører 78 45 27 02 91 72 08 62
Jon Sindre Evanger IT-rådgiver 78 45 27 14 97 02 35 62
Kari Kvil Personalrådgiver 78 45 27 05 47 70 75 42
Marthe Karoline Jensen Strandheim Planrådgiver 78 45 27 09

Bibliotek

Ramona Isabell Wallin Biblioteksjef 78 45 27 29

Breivikbotn Barnehage

Breivikbotn barnehage Kråkebolla Avdelingstelefon 78 45 26 45 48 14 16 63
Breivikbotn barnehage Trollkrabben Avdelingstelefon 78 45 26 45 90 67 28 92
Mari Gamst Styrer 78 45 26 45 97 96 60 89

Breivikbotn Skole

Hege Skogly Rektor 78 45 26 20
Vakttelefon basseng 78 45 26 29

Fagforbundet Hasvik

Kjetil Andreassen Hovedtillitsvalgt 78 45 27 38 90 16 14 43

Familie, forebygging og rehabilitering

Hanna Dyrli Miljøterapeut 78 45 25 52 90 26 40 93
Thormod Moi Felle Leder 78 45 25 51 41 48 22 80
Ørjan Hansen Miljøarbeider 78 45 25 55 90 81 02 82
Aurora Kemi Guttormsen Fysioterapeut 78 45 25 57 90 96 26 53
Jordmor 78 45 25 59 90 47 55 03
Karine Gran Ergoterapeut 78 45 25 54 90 71 52 42
May Tone Rirud Barnevernleder 78 45 25 61 41 41 32 64
Ragnhild Torkildsen Helsesykepleier 78 45 25 56 90 96 27 41

Hasvik Barnehage

Avdeling Harestua 78 45 26 42 90 55 65 40
Avdeling Marihøna 78 45 26 41 90 91 31 02
May-Hilde Gamst Styrer 78 45 26 40

Hasvik Skole

Dan Vidar Johnsen Rektor 78 45 26 10 90 55 77 37
Mellomtrinnet 78 45 26 12
SFO 90 93 50 11
Småtrinnet 78 45 26 11
Ungdomstrinnet 78 45 26 13

Legestasjonen

David Rendefors Kommunelege 78 45 25 00
Hanne Helene Pettersen Helsesekretær 78 45 25 00
May Britt Johanne Lund Kommunelege 78 45 25 00
Tone Linnes Helsesekretær 78 45 25 02 90 25 89 38

NAV Hasvik sosial

Mona Mauseth NAV-leder 55 55 33 33

Oppvekst og kultur

Monika Olsen Oppvekstleder 78 45 27 21 91 34 03 61
Sørøydagkontoret 78 45 27 28
Siv Olsen Gamst PPT-rådgiver 78 45 27 23 92 08 33 08

Pleie og omsorg

Avd. sykehjem - ansvarsvakt 78 45 25 27 90 96 28 52
Avd. sykehjem - henvendelser 78 45 25 26 90 93 49 39
Hjemmesykepleie vakt 78 45 25 32 41 63 00 47
Karen Mauseth Pleie-og omsorgsleder 78 45 25 21 90 96 08 65
Marte Linnes Avdelingsleder hjemmesykepleien 78 45 25 31 91 16 69 80
Snorre Sjursen Kjøkkensjef 78 45 25 29
Tarja Minkkinen Avdelingsleder Institusjon 78 45 25 25 47 64 31 66
Toril A. Nystad Pleie- og omsorgssekretær 78 45 25 22 90 93 41 45

Serviceavdeling

Inger Lise Brox Konsulent 78 45 27 04
Nina Nilsen Rådgiver 78 45 27 03

Soltun Bofellesskap

Ragnhild Nilsen Boleder 78 45 25 41 48 26 15 51
Soltun Kontor 78 45 25 42 48 00 38 04
Soltun Fellesrom 78 45 25 43 48 10 05 76

Sørvær Oppvekstsenter

Birgit Kristensen Leder 78 45 26 30 97 53 37 51
Elisabeth S. Mikalsen Styrer 78 45 26 50 48 18 86 59
Sørvær barnehage - avd. Avdelingstelefon 78 45 26 51 48 18 86 59
Skolen 78 45 26 31

Teknisk avdeling

Frode Brattfjord Fagarbeider 78 45 27 57 90 51 12 74
Halvard Holst-Olsen Driftsleder/Brannsjef 78 45 27 51 90 94 28 25
Karl Jørgen Soløy Servicemedarbeider 78 45 27 55 90 63 49 72
Kim Are Walsø Rådgiver 78 45 27 43 47 86 56 67
Ole Morten Gaino Fagarbeider bygg 78 45 27 52 48 10 67 58
Ragnvald Hansen Servicemedarbeider 78 45 27 54 94 87 39 47
Tom Arne Antonsen Servicemedarbeider 78 45 27 52 95 83 38 12
Vakttelefon Teknisk bistand i krisesituasjoner 78 45 27 50 90 86 10 00

Vest-Finnmark Regionråd

Bente Olsen Husby Daglig leder 90 85 29 16

Økonomikontoret

Anita Wilhelmsen Rådgiver 78 45 27 13
Gro Marie J. Nilssen Økonomileder 78 45 27 11 97 09 45 14
Unn T. Andersen Konsulent 78 45 27 12