Økonomisk rådgivning

Har du problemer med å betale regninger eller gjelden din? Kommunen kan hjelpe deg med råd og veiledning.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Gjeldsrådgivning

  Beskrivelse

  Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Økonomirådstelefonen i Nav
  Hjelpetilbud i kommunen
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
  Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

  Lover

  Forvaltningsloven
  Gjeldsordningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om livsoppholdssatser

  Retningslinjer

  Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

  • Siste skatteoppgjør
  • Saldo på alle konti
  • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
  • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
  • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
  • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
  • Kvittering for betalt husleie og strøm
  • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
  • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
  • Utgifter til forsikring
  • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:NAV Hasvik
  Telefon:55 55 33 33
  Epost:Odd.Ivar.Gladso@nav.no
  Postadresse:Postboks 43 9590 HASVIK
  Besøksadresse:NAV Hasvik 9590 HASVIK

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:NAV Hasvik
  Telefon:55 55 33 33
  Epost:Odd.Ivar.Gladso@nav.no
  Postadresse:Postboks 43 9590 HASVIK
  Besøksadresse:NAV Hasvik 9590 HASVIK
  Åpningstid:09.00 - 15.00

  Kontaktpersoner

  Navn:Odd Ivar Gladsø
  Tittel:Nav-leder
  Telefon:55 55 33 33
  Epost:Odd.Ivar.Gladso@nav.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:46
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31