Kommunevåpenet for Hasvik kommune

Da Hasvik kommune skulle velge ut hvilket symbol de ville ha i kommunevåpenet, ble det utlyst en konkurranse. Innen fristens utløp var det kommet inn 76 forskjellige forslag.

Noen forslag ble plukket ut og sendt til departementet for å bli vurdert. Til slutt sto valget mellom 3 forslag, nemlig tre sølv skråstilte kroker på rød bunn, gul moden multebær på rød bunn og sølv oppflyvende måke på blå bunn.

Før kommunestyret klarte å ta en avgjørelse ble multebær godkjent for en annen kommune, og departementet mente at tre fiskekroker var lite utfyllende for et kommuneskjold, men heraldisk riktig.

Dermed vedtok Hasvik kommunestyre i møte den 20.12.83 at vårt kommunevåpen skal være oppflyvende sølv måke på blå bunn. Motivet var foreslått av Martha Gamst, Breivikbotn.

Fotograf og tegner Arvid Sveen, Vadsø, har tegnet motivet i henhold til heraldiske regler fastsatt av Riksarkivet.

Måken er en både kjær og forhatt fugl hos oss. Den er en del av vårt renovasjonsvesen. Strendene og fjære blir holdt ren for slog og andre spiselige ulumskheter. I tillegg gir den oss flotte egg på vårparten, som egner seg godt til bl.a. å bake med.

For de som ikke liker kokte måkeegg, sies det at det går en kasse Mack øl for å spise ett måkeegg. Mange av kommunens innbyggere har også lært seg å se på måkens oppførsel for å få en pekepinne om hvilket vær vi kan vente oss det nærmeste døgnet.

Måkene er mye mer å stole på enn meteorologene - synes vi. Til gjengjeld legger den sine små visittklatter rundt omkring, noe vi ikke er fullt så glade for.

Hos oss finnes måker i tusenvis, og er et dagligdags skue.

Kommunevåpenet til Hasvik kommune
Kommunevåpenet til Hasvik kommune

Del dette: