Hasvik kommunevåpen

Kunngjøring

Kommunal planstrategi for perioden 2020 - 2023

Hasvik kommunestyre vedtok i møte den 22.10.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien er kommunestyrets styringsverktøy i inneværende kommunestyreperiode, og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien kan lastes ned her:

Del dette: