Hasvik kommunevåpen

Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Hasvik kommunestyre vedtok i møte 29. september 2016 «Kommunal planstrategi for Hasvik kommune 2016-2019».

Den kommunale planstrategien peker på de viktigste utviklingstrekk og utfordringer som kommunestyret i Hasvik kommune ønsker å ha fokus på i denne kommunestyreperioden, og kalles derfor i mange sammenhenger for kommunestyrets politiske manifest.

Dokumentet er et av de viktigste styringsverktøyene for kommunens virksomhet frem mot 2019.

Kommunal planstrategi 2016 - 2019:

Del dette: