Informasjon fra Statens vegvesen:

Klipp hekk og busker

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43).

Klipp hekken
Klipp hekken
Klipp hekken
Klipp hekken

Last ned brosjyren her:

Del dette: