Hasvik menighet

Informasjon fra Hasvik menighet:

Kirkevalget 2015

Les informasjon om kirkevalget 2015 samt liste over kandidater til valg av menighetsråd i Hasvik sokn.

Hvorfor arrangeres kirkevalg?

Menighetene har arrangert valg til menighetsråd siden 1920.  Valgte ledere i menighetsrådet, kirkelige fellesråd, bispedømmerådet og Kirkemøtet har myndighet til å bestemme hvilke oppgaver kirken skal prioritere. Se mer om dette i Kirkeloven

Hvem kan stemme ved Kirkevalget 2015?

Alle som er oppført som medlemmer i Den norske kirke, og som fyller 15 eller mer i løpet av 2015, kan stemme.

Når er det valg?

Valget skjer den 14. september, samtidig som det er kommunestyre- og fylkestings-valg i kommunen.

Når og hvor kan en forhåndsstemme?

Forhåndsstemmegivning finner sted på menighetskontoret fra 10. august til 11. september i tiden fra 09.30 – 13.00.

Hva er funksjonstida til menighetsrådet, bispedømmerådet/Kirkemøtet?

Funksjonstida er fire år.

Nytt menighetsråd: 1. november 2015 - 31. oktober 2019.
Nytt bispedømmeråd: 1. januar 2016 - 31. desember 2019.

Hvem er med i menighetsrådet?

Ulike mennesker med ulike meninger samles i menighetsrådene for å gjøre kirken tydelig, synlig og relevant i lokalsamfunnet.

Det skal velges 6 medlemmer til menighetsrådet. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast på rådsmøtene.

Blir det sendt ut valgkort til de stemmeberettigede?

Alle de 3,1 millioner stemmeberettigede skal få tilsendt valgkort der en blir informert om tid og sted for valget. Vaglkortet skal være medlemmer i hende innen forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

Hvor skjer kirkevalget?

Valget skjer i samtidig, og i samme bygning som kommune- og fylkestingsvalget, i Sørvær samfunnshus, rådhuset i Breivikbotn og Hasvik samfunnshus.

Kandidater til valg av menighetsråd i Hasvik sokn

 1. Elizabeth Hannevig Karlsen, Hasvik, pensjonist
 2. Ørnulf Jacobsen, Hasfjord, Hasvik, selvstendig næringsdrivende
 3. Ann Mari Aae Christensen, Breivikbotn, leder
 4. Monica Larsen, Hasvik, avdelingsleder i barnehage
 5. Ingvald Kåre Aasheim, Hasvik, pensjonist
 6. Hanne Lise Nilssen, Hasvik, pensjonist
 7. Bjørnar Roald Hågensen, Breivikbotn, pensjonist
 8. Elly Rannveig Pedersen, Breivikbotn, pensjonist
 9. Knut Marensius Nilsen, Hasvik, pensjonist
 10. Randi Oddbjørg Sjursen, Hasvik, tannhelsesekretær
 11. Edvin Wallmann, Hasfjord, Hasvik, fisker
 12. Carina Prytz-Wallmann, Hasfjord, Hasvik, husmor

Del dette: