Kid kurs 2019

KiB kurs - Mestring av belastning

Frisklivssentralen i Hasvik arrangerer KiB-kurs med oppstart onsdag 13. mars kl. 14 på Hasvik helsesenter.

Hvem passer KiB kurset for?

Kurs i mestring av belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeid og privatliv. Målgruppen er alle som ønsker å bedre sin mestringsevne.

Hva er belastning?

  • En ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer og den opplevde situasjonen
  • En opplevelse av manglende kontroll og mestring

Tegn på overbelastning

  • Mer overtid enn vanlig
  • Tar ikke pauser
  • Tar med arbeidet hjem mer enn vanlig; tar lite helgefri
  • Blir raskere irritert
  • Blir ofte syk i ferier
  • Problemer med søvn

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs bygd på kognitiv teori. Det er en anerkjent metode som er egnet til formålet. Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker opplevelsen av maktesløshet og tristhet.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer i gruppa, men kursdeltakerne må arbeide med disse hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset.

Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset!

Kursboken, Kurs i mestring av belastning benyttes også aktivt i hjemmearbeidet.

Målet med kurset

  • Mestre belastninger i forbindelse med arbeid, helse, privatliv
  • Unngå stress

Praktiske opplysninger

Kurset går over 4 uker, 1 gang a 2 timer pr uke. Oppstart onsdag 13. mars kl. 14 på Hasvik helsesenter. Det er plass til 10 – 12 deltakere. Boka, Kurs i mestring av belastning, anvendes aktivt i hele kursperioden.

Etter kurset er det oppfølgingsmøte etter ca. 1 måned.

Kurset arrangeres av Frisklivssentralen i Hasvik kommune og ledes av godkjent kursledere.

Påmelding innen onsdag 27. februar til:

Ann Mari Aae Christensen, e-post: ann.mari.christensen@hasvik.kommune.no, tlf.: 41 48 22 80.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut