Hasvik kirke 50 år 17. juli 2005

Jubileumsgudstjeneste i Hasvik kirke

Søndag 17. juli 2005 feiret Hasvik kirke sitt 50-års jubileum med en stor jubileumsgudstjeneste som også markerte slutten på Sørøydagene 2005.
Nattverd under jubileumsgudstjenesten i Hasvik kirke
Hasvik kirke 50 år

Hasvik kirke var fullsatt (ca.175 personer var til stede) denne jubileumssøndagen i juli – på dagen 50 år etter at kirken ble innviet 17. juli 1955.

 

Under gudstjenesten deltok biskop Per Oskar Kjølaas, prost Øystein Skille, sokneprest Paul Skuland og tidligere prester i Hasvik, Stein Vangen og Morten Alsvik.

 

Spesielt invitert til jubileet var de som ble døpt på innvielsesdagen, konfirmantene fra 1955 og de som ble viet fra innvielsesdagen og ut året. Til stede var også fylkesordfører Helga Pedersen og ordfører Geir A. Iversen.

 

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Hasvik samfunnshus/Hasvik Hotel med ca. 140 personer til stede. Her var det gaveoverrekkelser og taler for dagen; blant annet ved fylkesordfører Helga Pedersen, ordfører Geir Iversen, biskop Per Oskar Kjølaas, sokneprest Paul Skuland og de tidligere prestene i Hasvik, Stein Vangen og Morten Alsvik.

Se flere bilder fra jubileumsgudstjenesten og kirkekaffen her.

Del dette: