Vest-Finnmark Regionråd

Informasjon fra Vest-Finnmark Regionråd

Innbyggerundersøkelse om havfisketurisme i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark Regionråd ønsker å lære hvordan vi kan øke verdiskapingen og sikre forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark. 

Målet for prosjektet er å bidra til at kommuner, næringen og andre får kunnskap om hvordan havfisketurismen kan skape flere arbeidsplasser i regionen, samt hvordan disse produktene kan utvikles slik at de gir en bedre opplevelse og er trygg for alle involverte.
 
I første del av prosjektet starter vi med å kartlegge og systematisere status for å få en oversikt over dagens aktørsituasjon, og hva som vil være viktig i samspillet mellom havfisketurismebedriftene og vertskommunene.
 
Vi håper derfor at du, som innbygger, tar deg tid til å gjennomføre denne spørreundersøkelsen. Kom gjerne med kommentarer og innspill som vi ikke har tatt med i spørsmålsutformingen.

Du finner vår spørreundersøkelse her: https://response.questback.com/bedriftskompetanseas/tadzpisv2p

Frist for deltakelse: 15. august 2018

Spørsmål og kommentarer kan sendes til:
Bedriftskompetanse AS
v/seniorrådgiver Bjørg Alvestad
mail: ba@bedriftskompetanse.no

Del dette:

Tips en venn Skriv ut