Hasvik kommunevåpen

Informasjon om drift ved familie, forebygging og rehabilitering i Hasvik kommune

Koronaviruset påvirker driften til familie, forebygging og rehabilitering.

Hverdagen er snudd på hodet for de aller fleste av oss. Nå gjelder det å både ta vare på seg selv og andre. Vi oppfordrer alle til å ringe en venn, sende en sms eller kontakte på annen måte noen du vet trenger å snakke med noen.

 

Det er opprettet et tilbud til de som trenger noen å snakke med. Du kan ta kontakt med sykepleier Marte på telefon 90963848 eller miljøterapeut Hanna på telefon 90264093. De er tilgjengelige på telefon klokka 08.00-15.30 alle hverdager.

 

Helsestasjon/skolehelsetjenesten:

Helsedirektoratet har lagt føringer både for tilbudet som gis ved helsestasjoner og for helsepersonell. Tilbudet er redusert, og det er adgang kun ved timeavtaler. 

I denne perioden vil de minste barna, konsultasjoner med vaksineringer og de med spesielle behov bli prioritert for oppfølging.

Foresatte blir kontaktet av helsesykepleier med informasjon om timeavtaler blir avlyst eller går som planlagt. Noen kan bli tilbudt telefonkonsultasjon i stedet for oppmøte.

Skolehelsetjenesten opphører så lenge skolen holder stengt.

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 90962741.

 

Jordmortjenesten:

Det vil komme oppdatert informasjon angående jordmortjenesten. Hvis jordmor ikke kommer til Hasvik, vil de gravide følges opp av lege ved Hasvik helsesenter.

 

Barneverntjenesten:

Barneverntjenesten er tilgjengelig for lavterskel råd og veiledning i perioden fremover. Trenger ikke ha en aktiv sak for å ta kontakt, barneverntjenesten er tilgjengelig for alle barn og foreldre.

Kontaktes på telefon 90939415.

Korona: Råd til foreldre:

https://www.nkvts.no/aktuelt/korona-rad-til-foreldre/?fbclid=IwAR0Xir2m5h1_-F65FJiB4ssElFPTke-iZoWhhQ5NMSwx0g6ntFepgs54ZUw

 

Fysioterapitjenesten:

Fysioterapitjenesten holder stengt inntil videre. Kontakt fysioterapeut på telefon 90 96 26 53 hvis du har spørsmål.

Del dette: