Hasvik kommunevåpen

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Bufdir lyser ut tilskuddsmidler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Lag, foreninger og privat personer kan søke om tilskudd til feks innkjøp av utstyr, aktiviteter o.l. til barn og unge.

Søknadsfristen er 18. november 2022.

For mer informasjon kan Camilla Galstad kontaktes på 93 03 81 35.

 

 

 

Del dette: