Forlenget åpning av enkelte skuterløyper

Statsforvalteren har vedtatt  forlenget åpning av enkelte skuterløyper til 17. mai.

Følgende løyper kan være åpne til 17. mai:

 

Løype 1 - fra løypekryss 2 på Geitryggen ved Sluskfjellet til løype 6 ved Sandvannene.

Løype 2 - fra Breivikbotn (Dønnesfjordveien) til Geitryggen ved Sluskfjellet (møter løype 1).

Løype 3 - fra Kristianvannet til Krokvannet.

Løype 6 - fra løype 1 ved Sandvannene til nordenden av Gjertrudvann.

Løype 9 - fra Krokvannet til Sluskfjellet.

Løype 20 - fra løype 21 ved Middagsfjellet til Kristianvannet.

Løype 21 - fra nordenden av Gjertrudvann til løypekryss ved løype 20 (Middagsfjellet)

 

Åpne løyper merket blått i kartet:

 

Åpne skuterløyper
Åpne skuterløyper

Del dette: