Hasvik kommunevåpen

Høring - framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune

Hasvik kommunestyre er i dagens møte, 21.april 2021, blitt oppdatert på den pågående prosessen vedr fremtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i kommunen.

Kommunestyret vil komme med følgende presiseringer:

  • Bakgrunnen for den pågående prosessen er å bedre skoletilbudet til elevene i kommunen. Dette gjelder både bygninger og det pedagogisk, sosiale tilbudet.
  • Breivikbotn og Hasvik skole skal begge oppgraderes uavhengig av hvilke modell som velges. Kommunestyret har derfor bedt om, og fått en tilstandsrapport for disse skolene. Se nederst i denne artikkelen.
  • Det har aldri vært aktuelt for kommunestyret å samle alle elevene i kommunen ved en skole. Tvert imot er det gitt helt tydelige signaler fra kommunestyret på at det skal være 1-4 og 5-7 klasse på alle tre skolene.
  • Kommunestyrets uttalelse og følgebrev sendt til høringspartene finner du her.

Hasvik kommunestyre forventer stort engasjement og diskusjoner om denne viktige saken. Det synes vi er flott da dette gjelder fremtiden til barna i kommunen.

Men kommunestyret vil samtidig minne om viktigheten av å holde debatten på et saklig nivå – basert på fakta.

Det må ikke herske noen tvil om at kommunestyret har iverksatt denne prosessen for å gi elevene våre et bedre og fremtidsrettet skoletilbud og skolemiljø.

 

 

På vegne av kommunestyret i Hasvik

Eva D Husby

Ordfører

Del dette: