Hasvik kommunevåpen

Informasjon om koronavaksinering i Hasvik kommune

Status for koronavaksinering i Hasvik kommune

Uke  Dose 1 Dose 2
1 6 0
2 6 0
3 6 0
4 6 6
5 12 6
6 12 6
7 12 6
8 0 12
9 0 12
10 6 12
11 6 0
12 21 0
13 14 6
14 35 0
15 42 0
16 30 0
17 24 6
18 18 19
19 11 15
20 0 35
21 0 41
22 24 30
25 39 9
26 46 2
Totalt 420 263

 

Vi holder nå på å vaksinere personer i risikogruppe 8, alder 55-64 år. I uke 27 begynner vi å vaksinere personer i risikogruppe 9, alder 45- 54 år.

Meld deg inn i vaksinekø.
Send navn, fødselsdato og telefonnummer til e-post vaksine@hasvik.kommune.no for å registrere deg. Dersom du ikke kan sende e-post kan du sende sms til 911 29 909. Du vil få et svar på at du er registrert. Mer informasjon om vaksinekø.

Hvem kan få koronavaksine?

Personer som anbefales denne vaksinen gjennom nasjonalt vaksinasjonsprogram kan få vaksinen når det er deres tur i prioriteringskøen.

Koronavaksinen og vaksineringen er gratis.

Vaksinen som er brukt fram til nå i Hasvik er mRNA- vaksinen fra Pfizer. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Det settes to doser med 6 ukers mellomrom. Når vi begynner å vaksinere risikogruppe 8, vil intervallet mellom dose 1 og dose 2 økes til 12 uker.

Vaksineringen foregår fortløpende etter hvert som kommunen mottar vaksiner. Tallet på hetteglass med vaksine som kommunene får tilsendt varierer fra uke til uke og informasjonen kommer tett opp mot leveringen. Det er derfor ikke mulig å lage en plan for vaksinasjonsarbeidet for mer enn en til to uker framover.

Prioriteringsrekkefølge av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem 
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Del dette: