Hasvik kommunevåpen

Høring - Kommunal planstrategi 2020-2023

Hasvik Formannskap vedtok i sak 67/20 den 30. Juni 2020 å legge ut forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 til offentlig gjennomsyn.

Hasvik Formannskap vedtok i sak 67/20 den 30. Juni 2020 å legge ut forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 til offentlig gjennomsyn.

 

Forslaget til kommunal planstrategi 2020-2023 er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hasvik rådhus, servicekontoret og på kommunens nettsteder.

 

Høringsuttalelser sendes innen 7. august 2020.

 

Kommunen ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@hasvik.kommune.no eller per post til Postboks 43, 9593 Breivikbotn.

 

Uttalelsene skal merkes med «Kommunal planstrategi 2020-2023». Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen.

 

For spørsmål:

For spørsmål ta kontakt med planavdelingen: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no

Del dette: