Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Koronavirus – torsdag 19. mars kl.14.30

Oppdatert informasjon om Koronavirus.

 • Det er ikke registrert Koronatilfeller i Hasvik kommune.
   
 • Det er en del personer i kommunen vår som er forhindret i å oppsøke butikkene av helsemessige årsaker eller fordi de sitter i hjemmekarantene.                                   
  Alle tre dagligvarebutikkene ønsker å bidra for å avhjelpe dette.                                       

  Ta kontakt med butikken om du trenger bistand :
  o Coop Hasvik tlf  97724218
  o Joker Breivikbotn tlf 95338112
  o Joker Sørvær tlf 41245007
  Tusen takk til alle ansatte på butikkene for den gode servicen de yter i denne tøffe tiden. 
   
 • Hasvik kommune ber om at alle bileiere gjøre hva de kan for å hjelpe de som er satt til å brøyte veiene på øya
  o Parkere bilen, tilhenger og scootere slik at den IKKE er til hinder for brøytemateriellet. 
  o Vis aktsomhet ved ferdsel på veiene.
  Tusen takk til brøytemannskap som stå på for å holde veiene våre åpne.                           
  Jeg vil også anmode folk om å vise forståelse for at pga det store snøfallet de siste dagene må brøytemannskapet foreta en vurdering av hvilke veier som til enhver tid skal prioriteres.
   
 • Ny informasjon kommer i morgen ca kl.14.30
    – dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår.   


  Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
  Folkehelseinstituttet
  Helsenorge.no
  Nav.no

  Eva D Husby
  Ordfører i Hasvik kommune                                                            

Del dette: