Hasvik kommunevåpen

Vedtak om begrensning i turistvirksomhet for å forebygge og begrense smitte av Covid 19-virus

Formannskapets behandling av sak 20/2020 i møte den 15.03.2020:
Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

 

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 beslutter Hasvik kommune at alle turister, med virkning fra søndag 15.03.2020, nektes innreise til kommunen.
 

Alle som driver turistvirksomhet i kommunen plikter fra samme tidspunkt å stanse mottak av turister til sine anlegg.
 

Drivere av turistvirksomheter oppfordres til å avbryte påbegynte besøk og be sine gjester returnere til sine hjemsteder.
 

For øvrig presiserer kommunen at nasjonalt vedtatte bestemmelser om karantene og isolasjon av tilreisende skal følges.

 

Vedtaket er fattet av Hasvik formannskap i medhold av bestemmelsen i kommuneloven § 11-8, og gjelder inntil annet blir besluttet.

Del dette: