logo Vefas IKS_150x20

NY INFORMASJON - Vefas informerer

Problemer for renovatørene og stengte veger. 

Ifølge vår renovatør er veien stengt i Langfjorden, ras. Og Veien mellom Øksfjordbotn – Øksfjord er også stengt pga rasfare.

BlIr det åpent på tirsdag samt at det ikke blir uvær så vil dem prøve å renovere.

Onsdag er det meldt roligere vær, blir renovasjon hvis det ikke blir på tirsdag.

Vår renovatør har store problemer med å få tømt dunker da mange dunker er brøytet inne / masse snø rundt dunker.

Vi henstiller alle abonnenter til å ha dunken måket fram på tømmedagen.

Del dette: