Landmåling

28 april er fristen for rekvisisjon av kartforretning

Frist for innsending av rekvisisjon av kartforretning settes til Onsdag 28 april 2021. 

Hasvik kommune gjør oppmerksom på at fristen for innsending av rekvisisjon av kartforretning for oppmåling og deling av eiendommer sommeren 2021 settes til onsdag 28 april 2021. oppmåling vil bli gjort medio juni måned. Oppmålingene vil bli utført onsdag 9 og torsdag 10 juni.   

Dersom du allerede har bestemt deg for å få oppmålt eksisterende eiendom eller har gjort avtale om fradeling er det bare å allerede nå sende inn rekvisisjon og kartskisse.

Kostnader ved fullstendig oppmåling av eiendommer eller fradeling er:

Inntil 1500 kvm: kr 11.040,-.

fra 1501 kvm til 3000 kvm: kr 14.400,-.

fra 3001 kvm til 5000 kvm: kr 16.600,-.

Over 22.000 kvm har en maksimalpris på kr 25.000,-.

Eventuelle spørsmål rettes til Hasvik kommune v/Kim-Are Walsø på telefon 78452743 eller epost kimare.teknisk@hasvik.kommune.no 

Nedenfor er skjema som skal benyttes for innsending. Kart hentes fra Statens Kartverk på http://www.seeiendom.no

Del dette: