2016 - 2019

Levekårsutvalget

Oversikt over representanter og vararepresentanter i levekårsutvalget i perioden 2016 - 2019.

Kommunestyret behandlet i møte 16.06.2016 sak 66/16

Følgende vedtak ble fattet enstemmig


Som medlemmer velges:

  1. Siv O. Gamst, leder – AP
  2. Harald Isaksen, nestleder – AP
  3. Helene Arnesen, medlem – AP
  4. Anne Britt Eilertsen Kåven, medlem – AP
  5. Rigmor Einan, medlem - H


Som vararepresentanter for Hasvik Arbeiderparti til Levekårsutvalget velges:

  1. Per Hugo Mathisen
  2. Mona Mauseth
  3. Per Hansen
  4. Aud Irene Amundsen


Som vararepresentant for Hasvik Høyre og Hasvik Senterparti velges:

Susanne Hansen, 1. vara - H

Robert Westberg, 2. vara - SP

Del dette:

Tips en venn Skriv ut