Kulturskoletilbud 2014 - 2015

Kulturskoletilbud i Hasvik 2014 - 2015.
Kulturskoletilbud for Sørvær blir annonsert etter høstferien.

 

Rockeverksted/ sang

Lærer Ørnulf Jacobsen
Kurs 7) Hasvik skole 4.- 10.klasse onsdager kl. 14.30- 16 .30 Start onsdag 1.okt

Påmelding: før 1.okt Spørsmål ang. kurs: ring el. send sms til Ørnulf, mob.: 977 45 506

Kulturskole bilde 1 2014
Elever og elevarbeider på/ fra Hasvik kulturskole

Kunstverksted

Lærer Irene Ørmen
Kurs 8) Hasvik skole 2.-3.klasse torsdager kl. 14.00- 15.00 Start torsdag 16.oktober
Kurs 9) Hasvik skole 4.-7.klasse torsdager kl. 15.00 - 17.00 Start torsdag 16.oktober
Kurs 6) Kulturskolen i Breivikbotn ungdom/voksne (fra 7. klasse) tirsdager kl.16.30 - 18.00 Start tirsdag 14.oktober

Påmelding: ring el. send sms til Irene, mob: 48 11 59 74 før 8.oktober

Helgekurs i keramikk

Lærer Irene Ørmen
Kurs 10) Hasvik skole 7.-10.klasse 2 helger , torsdag (el.fredag) kl. 17.00 - 20.00 , lørdag kl.12.00 -17.00, søndag kl.12.00 -17.00, en helg i oktober/november og mars/april. Datoer avtales med de påmeldte.

Påmelding: før 8.oktober, ring el. send sms til Irene, mob: 48 11 59 74

Kulturskole bilde 2 2014
Elever og elevarbeider på/ fra Hasvik kulturskole

Sang/ volakist

Ragnhild Torkildsen
Kurs 3) Breivikbotn kirke 7- 10. klasse onsdager kl.14.50- 15.30 Start onsdag 15.okt

Påmelding: før 1.okt Spørsmål ang. kurs: ring el. send sms til Ragnhild mob:: 915 64 691 eller Irene, mob: 48 11 59 74

For alle kursene gjelder det at det kan bli justering av dag/klokkeslett og aldersinndeling hvis det er hensiktsmessig.

Priser på Hasvik kulturskole frem til 1. januar 2015

Faste tilbud i kulturskolen: (Kunst, keramikk og musikk)
Barn/ungdom kr 500,- pr. år , Søskenmoderasjon barn nr. 2 kr. 350,- pr. år , Søskenmoderasjon barn nr. 3 kr. 250,- pr. år
Det vil bli sendt ut giro til de påmeldte etter oppstart av kursene.

Kulturskolen er et frivillig tilbud. Eleven kan miste sin elevplass ved 3 ugyldige fravær, ved manglende interesse eller ved uønsket oppførsel.
Det forventes:
-at eleven møter presis til undervisningen og at eleven/ foresatte melder fra til lærer (før undervisningen)om fravær
-at de foresatte oppmuntrer og støtter eleven i forhold til øving hjemme/ løse hjemmeoppgaver
-at de foresatte tar kontakt med lærer dersom de har ønsker, spørsmål eller innspill i forhold til undervisningen.

Alle som starter på Hasvik kulturskole skal sende inn/ levere ferdig utfyllt påmeldingsskjema til Servicekontoret så raskt som mulig.

Del dette: