Hasvik kommunevåpen

Få Hasvik kommunes nettside lest opp

Hasvik kommune har tatt i bruk leseweb på sine nettsider. Leseweb er en serverbasert opplesingstjeneste som benytter talesyntese til å lese opp tekst fra nettsider.
Statistikk viser at opp mot 30 % av alle norske voksne har problemer med å lese fra internett. Erfaring viser at opplesing ved hjelp av talesyntese kan forbedre denne gruppens muligheter til å tilegne seg tekstbasert informasjon.

Funksjoner i leseweb

Leseweb har en flytende verktøyboks som scroller ned siden når du leser tekst. Verktøyboksen er plassert på høyre side på vår hjemmeside.

leseweb har følgende taster:

Leseweb - spill av Spill-av knappen: Når du klikker på "spill-av" knappen leses markert tekst opp. Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt+L’.
Leseweb - stop Stoppknapp: Når du klikker på "stopp" knappen stoppes umiddelbart opplesing. Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt+S’.
Leseweb - hjelp Hjelp: Beskriver bruk av leseweb. Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt + J’
Leseweb - innstillinger Innstillinger: Når du klikker på innstillingsknappen åpner du menyen der du kan justere opplesningshastighet samt tilpasse kvalitet på opplesning til din tilknytningshastighet til Internett.

Hvordan bruke leseweb?

1. Markerer den teksten som ønskes opplest. 2. Trykk deretter på Spill-av knappen. 3. Etter få sekunder vil den markerte teksten bli lest opp. 4. Klikk på spørsmålstegnet for å åpne hjelpetekst.
Med leseweb på kommunens nettsider økes tilgjengeligheten og spesielt lettes hverdagen for brukere som av ulike grunner har problemer med å lese tekst fra internett.

Del dette: