Hasvik kommunevåpen

Aktivitetskalenderen

Vi har åpnet for muligheten til at lag, foreninger og andre som arrangerer lokale aktiviteter/tilstelninger selv kan registrere arrangementene i vår aktivitetskalender.

Dette gjøres ved å klikke på lenken Registrer ditt arrangement i aktivitetskalenderen. Man får da opp et skjema hvor opplysninger om arrangementet legges inn.

De registrerte opplysningene sendes automatisk til webansvarlig for hjemmesiden som sørger for å legge arrangementet inn i aktivitetskalenderen.

Det er også mulig å få tildelt et passord for å registrere aktiviteter/tilstelninger direkte i kalenderen. Lag, foreninger og andre som ønsker en slik mulighet, kan gi tilbakemelding om det i skjemaet under eller sende en e-post til postmottak@hasvik.kommune.no

Del dette: