Vraket Murmansk skal fjernes

Nyheten om funn av radioaktive stoffer, mijløgifter og tungmetaller om bord i krysseren Murmansk slo ned som ei bombe via et avisoppslag i Aftenposten for 2 uker siden.
 • I 14 år har krysseren Murmansk ligget i fjærsteinene på Sørvær
 • I 14 år har Hasvik kommune krevd og ventet på at vraket skulle fjernes
 • I 14 år har Hasviksamfunnet blitt beroliget med at Murmansk ikke utgjorde noen fare for natur, dyr eller menneska.
 • I 14 år har vi levd i trua om at det var no ikke så farlig om rustholken lå i fjærsteinene.
 • I 14 år er vi holdt for narr.

Det er sterke ord , men det er de følelsene som har vært i sving blant oss i Hasvik kommune og spesielt på stedet Sørvær de 2 siste ukene. Jeg tok kontakt med Fiskeriministeren umiddelbart fredag 1.august da jeg via media fikk høre om funnene. Fiskeriministeren responderte raskt, og innkalte meg til et hastemøte tirsdag den 5.august på Fiskeriministerens kontor.

Vraket Murmansk
Vraket Murmansk. Foto: Anne Olsen-Ryum
På vegne av Hasvik kommune ble følgende 3 krav fremmet til de ansvarlige myndigheter, representert ved Fiskeriminister Helga Pedersen:
 1. Det må umiddelbart gjennomføres en kartlegging av hva som finnes av radioaktive stoffer, miljøgifter og tungmetaller om bord i krysseren Murmansk. Det må også foretas en grundig kartlegging av mulige radioaktive punktkilder som ikke nødvendigvis i dag gir utslag på generell stråling. Så snart resultatene av prøvene foreligger, forventer jeg at myndighetene deltar i et åpent informasjonsmøte på Sørvær hvor de faktiske forholdene presenteres, og hvor det kan gis svar på de spørsmålene som opptar befolkningen.
   
 2. Det anmodes på det sterkeste at det foretas en fullstendig gjennomgang av de faktiske forholdene rundt handtering av ”Murmansk-saken” fra 1994 og frem til i dag. De ansvarlige myndigheter oppfordres til å utarbeide forutsigbare rutiner og ansvarsfordeling for handtering av tilsvarende tilfeller i framtida. Med den store aktiviteten i Nordområdene, spesielt knyttet opp mot oljeutvinning, er vi naive dersom vi tror at tilsvarende situasjoner ikke vil skje også i framtida.
   
 3. Til slutt: Hasvik kommune krever krysseren Murmansk fjernet fra Sørvær så raskt som overhode mulig. Arbeidet med å finne mulige alternative metoder for fjerning må igangsettes umiddelbart.
Fiskeriministeren lovde allerede i møtet den 5.august å sette i gang kartlegging og prøvetaking. Hun lovde også å delta i folkemøte på Sørvær så snart dette var praktisk mulig. Fiskeriministeren lovde videre en grundig gjennomgang av handtering av forholdene rundt Murmansk fra skipet rak i land i Sørvær i 1994 og fram til i dag. Det hun ikke lovde i møtet var at vraket skulle fjernes, men at hun skulle vurdere mulighetene. I ganske nøyaktig to uker nå har vraket Murmansk versert som en av hovedsakene i mediebildet. Det har vært to hektiske uker med et mediekjør uten like både for politikere og ikke minst innbyggerne på Sørvær.
Torsdag 13. august hadde Fiskeriminister Helga Pedersen invitert til et åpent folkemøte på Sørvær. Fiskeriministeren ga sammen med direktør i helsedirektoratet, Bjørn Inge Larsen og leder av Kystverkets beredskapssaker Johan Marius Ry en grundig redegjøring om vraket Murmansk og strategien videre. Det var en god stemning på møtet. Folk var lettet og glad for at vraket skal bort etter 14 år , og at vi endelig tas på alvor.
Jeg vil på vegne av Hasvik kommune få takke Fiskeriministeren:
 • for at hun har gitt Murmansksaka så høy prioritet de siste ukene,
 • og ikke minst for hennes tydelige signaler på at Krysseren Murmansk skal bort fra Sørvær.

Saken har hatt stor medieinteresse, og mye av spørsmålene som ble stilt av journalistene hadde fokus på å finne ut hvem sin skyld det var at ikke noe var gjort tidligere. Min jobb som ordfører i Hasvik kommune har vært å finne løsning på Murmansksaken. Og den eneste løsning i denne saka er å fjerne vraket fra Sørvær. Jeg har derfor sett det som mindre interessant å delta i jakten på syndebukker.

Ut fra de signaler som ble gitt fra Fiskeriministeren har trodd på løsning – av og til har det kanskje dreid over til håp. Men den gleden og lettelsen vi i Hasvik kommune følte da nyheten om at vraket skulle fjernes nådde oss den 12. august var helt overveldenede. Endelig etter 14 år skal vraket fjernet.

Det er mange som fortjener honnør og takk:
 • Først og fremst Fiskeriminister Helga Pedersen
 • Et bredt nordnorsk og delvis nasjonalt politisk engasjement
 • Miljøvernorganisasjonene, og spesielt Bellona
 • Innbyggerne og et samlet politisk miljø i Hasvik kommune

Takk til alle som har bidratt.

Som et tegn på den handlekraft og vilje fiskeriminister Helga Pedersen har vist for å få vraket Murmansk fjernet fra Sørvær ble Fiskeriminister Helga Pedersen i folkemøtet på Sørvær utnevnt til Æresborger av Sørøya. Mange har spurt hvordan vi skal markere den gledelige nyheten om fjerning av vraket Murmansk lokalt. Hovedfeiringa skal vi ta når vraket fysisk og faktisk er borte fra Sørvær. Men i gleden over lovnaden og som en første feiring deler vi ut GRATIS SØRØYBORGERBREV til alle som ønsker det tom 1. oktober. Borgerbrevene fås på Rådhuset og på Turistinformasjonen i Hasvik. Nok en gang. Takk til alle som har bidratt til løsningen. Ha ei fin helg. Eva D Husby Ordfører

Del dette: