Vedtekter - bauta ved Breivikbotn kirke

Hver 17. mai skal de falne minnes med minnetale og blomster-nedleggelse ved bautaen. Sjøforsvarets stasjon Sørvær vil foreta denne markeringen. Hasvik heimevernsområde anmodes om å stille æresvakt.

Årlig markering:

Hver 17. mai skal de falne minnes med minnetale og blomsternedleggelse ved bautaen. Sjøforsvarets stasjon Sørvær vil foreta denne markeringen. Hasvik heimevernsområde anmodes om å stille æresvakt.
Minnebautaen ved Breivikbotn kirke
Minnebautaen ved Breivikbotn kirke
Dersom Sjøforsvarets stasjon Sørvær blir nedlagt, eller er forhindret i å foreta markeringen, skal ordfører foreta markeringen. Ordfører kan delegere markeringen til annen skikket person.

Løpende vedlikehold:

For å sikre at bauta med nærområde blir vedlikeholdt på en verdig måte, pålegges teknisk seksjon ved Hasvik kommune løpende vedlikehold på og rundt bautaen. Det skal spesielt ryddes og ordnes før 17. mai.

Vedtektene ble vedtatt av kommunestyret 13.11.2001.

Del dette: