Kulturskolen - betalingssatser


Betalingssats for kommunal kulturskole

  • Betalingssats pr. elev: kr 579
  • Søskenmoderasjon barn nr. 2: kr 405
  • Søskenmoderasjon barn nr. 3: kr 290


Søskenmoderasjon gjelder søsken som bor fast sammen.


Statlig informasjon