Renovasjonsavgift

Fra 01.01.21:

Enhetstyper    Tømmefrekvens    Pris pr. enhet pr. år 
Renovasjon
140 l. dunk 1 gang / 2.uke kr 4.350
240 l. dunk 1 gang / 2.uke kr 4.870
360 l. dunk 1 gang / 2.uke kr 5.550

Tømming av septiktanker

Satsen for tømming av septiktanker settes til kr 3.570 pr. septiktank pr. år (eks. mva).

Del dette: