Ungdomsklubber

Hasvik kommune har tre ungdomsklubber. En på hvert av stedene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær.

Tilbud på Hasvik

Åpningstider:

  • 1. til 7. klasse: 
    Tirsdager fra kl. 18.00 til 19.30
     
  • 8. til 10. klasse: 
    Tirsdager fra kl. 19.30 til 21.00

Ansvarlig: Kimmo Aikio

Tilbud i Breivikbotn

Åpningstider:

(7.) 8. klasse  - 17 år:
Fredager kl 18.00 - kl 22.00 i oddetallsuker
Ansvarlig: Foreldregruppe i Breivikbotn 

Tilbud i Sørvær

Åpningstider:

Tirsdager fra kl 18.00 til kl 21.00 
Fredager fra kl 18.00 til kl 22.00
Ansvarlig: Foreldregruppe på Sørvær

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Oppvekstleder: Monika Olsen
Direkte telefon: 78 45 27 24
E-post: oppvekstleder@hasvik.kommune.no

Del dette: