Hasvik kommunevåpen

Besøkshjem

Barneverntjenesten i Hasvik er i behov av støttepersoner og besøkshjem for barn i alderen 1 - 16 år.

19. august 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Familie, forebygging og rehabilitering (FFR)

For å styrke tjenestetilbudet har Hasvik kommune fra 1. oktober 2015 foretatt omorganisering av noen av tjenestene på helsesenteret. 

03. februar 2016 Les mer ››

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste som er regulert i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992. Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

06. mai 2005 Les mer ››