Informasjon fra Finnmark fylkeskommune

Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Logo - Finnmark FylkeskommunePersoner som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold under det kommunale barnevernets omsorg i perioden fra 1. juli 1954 til 31. desember 1992, kan søke om oppreisning.

Ordningen gjelder for plasseringer gjort av følgende kommuner:

 • Alta
 • Berlevåg
 • Hammerfest
 • Hasvik
 • Kautokeino
 • Kvalsund
 • Måsøy
 • Nesseby
 • Nordkapp
 • Porsanger
 • Tana
 • Vardø

Finnmark fylkeskommune administrerer ordningen på vegne av kommunene. Mer informasjon om ordningen og vedtektene for oppreisningsutvalget er tilgjengelig på www.ffk.no.

Søknadsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden (se under), eller fås ved henvendelse til oppreisningsutvalgets sekretariat.

Søknad om kommunal oppreisning sendes til:

Finnmark fylkeskommune
Oppreisningsutvalgets sekretariat
Fylkeshuset,
9815 Vadsø
Tlf: 78 96 20 00
E-post: oppreisning@ffk.no

Søknadsfrist: 1. juni 2011


application/octet-streamÅpner for oppreisningssøknader
application/octet-streamVedtekter for tildeling av oppreisning
application/octet-streamSøknad om kommunal oppreisning - barnehjemsbarn 20 KB
application/pdfSøknad om kommunal oppreisning - barnehjemsbarn 51 KB

Statlig informasjon