Hasvik kommunevåpen

Igangsettelse - regulering av Lillehavet, Breivikbotn

Hasvik kommune varsler om igangsettelse av regulering for Lillehavet - Breivikbotn.
Hasvik kommunestyre vil i henhold til Plan- og bygningsloven Kapittel 12 varsle om igangsettelse av reguleringsarbeid av Lillehavet, Breivikbotn. Reguleringen omfatter industri/lagerområde, trafikkområde/kjøreveg og havneformål med kaianlegg. Høringsfristen er 6 uker.
Eventuelle merknader må framsettes skriftlig til Hasvik kommune innen 08.08.2012. Merknader sendes Hasvik kommune, Fjellveien 6 9593 Breivikbotn og merkes Lillehavet.

Del dette: