Logo Finnmarkseiendommen

FeFo pressemelding

Hva skjer med bjørkeskogen vår?

Hvert år gir FeFo utvisning av skog til 2000 familier som ønsker å hogge brensel til vinteren. Angrep av lauvmakk kan i framtiden redusere tilgangen på vedskog og påvirke viltbestandene.

Skogforskerne kan fortelle at 1/3 av bjørkeskogen i Finnmark er påvirket av lauvmakk. Nye arter av lauvmakk gjør skade på skogen. Vegetasjonen på bakken blir også påvirket. Årsaken er sannsynligvis et mildere klima. -”FeFo ønsker mer kunnskap om hva som skjer, og om eventuelle tiltak som kan iverksettes. Usikkerheten om virkninger på naturmiljøet er så stor at her må nasjonale myndigheter bevilge midler til forskning og overvåking i Finnmark”, sier styreleder Harald Larsen. Bjørkeskogen i Finnmark er en viktig del av landskapet i Finnmark. En levende skog har stor betydning som ressurs for finnmarkingene, blant annet som brensel og ved høsting vilt og bær.

Mer info:

Bioforsk Svanhovd, Pasvik, ved Snorre Hagen mob 932 40 197 Fylkesmannen i Finnmark ved Fylkeskogmester Helge Molvig, mob 45472526 Skogbruksjef i Finnmark, Tor Håvard Sund, mob 930 11 134

Vedlegg fra FeFo Styresaker 1 juni 2010:

Del dette: