HØRING - Sørøya Rensefisk AS

Søknad om tillatelse til produsere øyerogn av Rognkjeks for salg.

HØRING – SØRØYA RENSEFISK AS. SØKNAD OM LANDBASERT AKVAKULTURANLEGG TIL STAMFISK AV ROGNKJEKS OG PRODUKSJON AV ROGN PÅ NY LOKALITET VÅGANANLEGGET I HASVIK KOMMUNE.

Sørøya Rensefisk as

Post og besøksadresse, Hasvågveien 42, 9590 Hasvik har søkt om tillatelse til produsere øyerogn av Rognkjeks for salg.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Hasvik kommunes Servicetorg på rådhuset i Breivikbotn og på kommunens hjemmeside www.hasvik.kommune.no. Eventuelle merknader og innspill fremmes skriftlig og oversendes Hasvik kommune, Fjellveien 6, Postboks 43, 9593 Breivikbotn eller per epost: post@hasvik.kommune.no

Høringsfrist er 4 uker fra kunngjøringsdato.

Spørsmål til søknaden rettes til Skjerneset Fisk v/ SØRØYA RENSEFISK på Hasvik. Epost soroyarensefisk@outlook.com eller mobil til Tor Gunnar Otterlei: 95089318

Del dette: