Hasvik kommunevåpen

Høring - Reguleringsplan Veines settefiskanlegg

Reguleringsplan for Veines settefiskanlegg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres det at Hasvik kommune har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya ut til høring og offentlig ettersyn.  

Planforslaget er utarbeidet i samråd med planfaglig rådgiver Rambøll Norge AS, avd. Alta.

De som har merknader til planforslaget, bes sende disse til Rambøll Norge AS, Løkkeveien 115, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no innen 07.05.21.

Alle sakspapirer ligger på servicetorget på rådhuset, Fjellveien 6 Breivikbotn. 

Del dette: