Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte har tilgang på

  • allmennlegetjeneste
  • legevaktordning
  • sykepleietjeneste
  • fysioterapitjeneste
  • jordmortjeneste

  Tilbudet omfatter blant annet

  • helseundersøkelser
  • utarbeidelse av individuell plan
  • legemiddelassistert rehabilitering
  • tannbehandling
  • forebyggende tiltak
  • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis. Unntaket er omfattende tannbehandling som den innsatte må betale selv.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Helsedirektoratet
  • Statens helsetilsyn
  • Fylkeskommunen
  • De regionale helseforetakene
  • Kriminalomsorgen
  • Nav
  • Barnevernstjenesten
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

  Retningslinjer

  Veileder om helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Den innsatte skal så raskt som mulig etter fengsling få informasjon om helse- og omsorgstjenestetilbudet. Innsatte som ber om det, skal få tilbud om helseundersøkelse eller konsultasjon hos lege.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Fengselsinnsatte har klagerett på lik linje med den øvrige befolkning. Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse- og sosialadministrasjon
  Telefon:78452700
  Epost:postmottak@hasvik.kommune.no
  Postadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse- og sosialadministrasjon
  Telefon:78452700
  Epost:postmottak@hasvik.kommune.no
  Postadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN
  Åpningstid:08.00 - 15.30
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:42
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31