Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom. Helsestasjonen har taushetsplikt og du trenger ikke bestille time.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturer
  • Vanskelige forhold hjemme
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Spiseforstyrrelser
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vold eller overgrep
  Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
  Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
   
  Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

  Målgruppe

  Ungdom opp til 20 år.

  Pris for tjenesten

  Tilbudet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helsesøstertjenesten
  Telefon:78 45 25 56 - 90 96 27 41
  Epost:helsesoster@hasvik.kommune.no
  Besøksadresse:Sykestuveien 13 9590 HASVIK

  Kontaktpersoner

  Navn:Ragnhild Torkildsen
  Tittel:Helsesøster
  Telefon:78 45 25 56
  Mobil:90 96 27 41
  Epost:
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:42
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31