Helsefremmende hjemmebesøk

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til friske hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hjemmebesøkene gjøres individuelt og består gjerne av en samtale om

  • hva slags informasjon du trenger
  • hva slags kommunikasjon du ønsker
  • tips og råd for å opprettholde god helse
  • trygghet og sikkerhet i hjemmet
  • eventuell behov for hjelp.

  Målgruppe

  Eldre personer som ikke mottar tjenester fra kommunen. Den vanligste aldersgruppen er de fra 75-79 år.

  Noen personer er yngre, men er i en situasjon som gjør at de har større behov for kontakt. Dette kan være personer som

  • har mistet noen (ektefelle eller andre i nær relasjon)
  • nylig er utskrevet fra sykehus
  • er pårørende til kronisk syke
  • snakker dårlig norsk
  • takker nei til besøk
  • viser tegn til psykiske eller fysiske plager
  • bruker trygghetsalarm, TT-kort, o.l.
  • viser tegn til kognitiv svikt
  • har nedsatt mobilitet
  • er ensomme.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

  Folkehelseloven § 5.

  Lover

  Folkehelseloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Du finner informasjon om tilbudet på kommunens hjemmesider, eller hos senioresentret og frivillighetssentralen.

  Skjema

  Pleie- og omsorgstjenester - søknad
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Pleie og omsorg
  Telefon:78 45 25 00
  Epost:pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Sykestuveien 13 9590 HASVIK
  Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Hjemmebaserte tjenester
  Telefon:78 45 25 00
  Telefaks:78 45 15 18
  Epost:pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no
  Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Åpningstid:08.00 - 15.30

  Kontaktpersoner

  Navn:Karen Mauseth
  Tittel:Pleie- og omsorgsleder
  Telefon:78 45 25 21
  Mobil:90 96 08 65
  Epost:pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:42
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31