Helsefremmende hjemmebesøk

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hjemmebesøkene gjøres individuelt og består gjerne av en samtale om

 • hva slags informasjon du trenger
 • hva slags kommunikasjon du ønsker
 • tips og råd for å opprettholde god helse
 • trygghet og sikkerhet i hjemmet
 • eventuell behov for hjelp.

Målgruppe

Eldre personer som ikke mottar tjenester fra kommunen. Den vanligste aldersgruppen er de fra 75-79 år.

Noen personer er yngre, men er i en situasjon som gjør at de har større behov for kontakt. Dette kan være personer som

 • har mistet noen (ektefelle eller andre i nær relasjon)
 • nylig er utskrevet fra sykehus
 • er pårørende til kronisk syke
 • snakker dårlig norsk
 • takker nei til besøk
 • viser tegn til psykiske eller fysiske plager
 • bruker trygghetsalarm, TT-kort, o.l.
 • viser tegn til kognitiv svikt
 • har nedsatt mobilitet
 • er ensomme.

Kriterier/vilkår

Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Folkehelseloven § 5.

Lover

Folkehelseloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Du finner informasjon om tilbudet på kommunens hjemmesider, eller hos senioresentret og frivillighetssentralen.

Skjema

Pleie- og omsorgstjenester - søknad

Saksbehandling

Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Pleie og omsorg
Telefon:78 45 25 00
Epost:pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no
Postadresse:Sykestuveien 13 9590 HASVIK
Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN

Ansvarlig enhet

Avdeling:Hjemmebaserte tjenester
Telefon:78 45 25 00
Telefaks:78 45 15 18
Epost:pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no
Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN
Åpningstid:08.00 - 15.30

Kontaktpersoner

Navn:Karen Mauseth
Tittel:Pleie- og omsorgsleder
Telefon:78 45 25 21
Mobil:90 96 08 65
Epost:pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-08-17 10:42
Gyldig fra2018-08-01
Gyldig til2020-12-31