Hasvik menighet

Hasvik menighetskontor

Hasvik menighet har kontorlokaler i Vaktstuveien 10 på tettstedet Hasvik.

Kontaktinformasjon

Hasvik menighetskontor
Vaktstuveien 10
9590 HASVIK 

Telefon: 94 88 28 53
E-post: kirkeverge@hasviksokn.no

Kirkeverge: 
Georg Kim Jensen
E-post: kirkeverge@hasviksokn.no

Organist: 
Vakant

Kirketjener: 
Stian Skogly

Sokneprest: 
Øyvind Gundersen

Hasvik menighetsblad:

Medlemmer i Hasvik menighetsråd:

Del dette: