Hasvik kommunes kulturpris for 2012

FK Sørøy Glimt har i 25 år stått på, både på fotballbanen og som ivrige ildsjeler i lokalsamfunnet.
Sørøy Glimt og "Guttan fra havet" har oppnådd resultater på fotballbanen, som overstiger det en kan forvente av et fotball-lag i en liten kommune som Hasvik. Det er vi stolte av. "Guttan fra havet" er gjennom sin innsats på fotballbanen gode Sørøyambassadører og forbilder for ungdommen. Sørøy Glimt satser bevisst og målrettet på nyrekruttering av ungdom og barn helt ned til førskolealder. Det nedlegges utallige timer med ukentlige treninger for ulike alderbestemte grupper.
Kulturprisen 2012 gikk til FK Sørøy Glimt - foto: Keth Olsen
Kulturprisen 2012 gikk til FK Sørøy Glimt - foto: Keth Olsen
I tillegg kommer alle fotballturneringer og eksterne fotballarrangement som de unge fotballspillerne får delta på, og hvor bakkemannskapet i Sørøy Glimt er med som reiseledere. Gjennom disse aktivitetene lærer de unge menneskene solidaritet, engasjement og samhold. Dette er viktige grunnverdier å ta med seg i livet, uansett om en satser på en fotballkarriere eller ikke. Det å satse så bredt på toppnivå og breddeidrett er krevende, både i forhold til arbeidsinnsats og økonomi. Hasvik kommune vil berømme den dugnadsinnsatsen klubben viser for å få dette til. FK Sørøy Glimt representerer en ukuelig optimisme, innsats og fellesskap som smitter over på resten av samfunnet. Det er vel det som gjør at vi er så stolte over "Guttan fra havet" i alle aldre og av begge kjønn.

Og det er derfor FK Sørøy Glimt får en meget velfortjent kulturpris i 2012.

Eva D Husby Ordfører i Hasvik kommune

Se flere bilder fra utdelingen av kulturprisen og åpningen av Sørøydagene 2012 her:

Del dette: