Hasvik kommunes kulturpris for 2010

Et enstemmig formannskap har tildelt Hasvik kommunes kulturpris for 2010 til Lions Hasvik ved leder Leidar Eilertsen.
Et enstemmig formannskap har tildelt Hasvik kommunes kulturpris for 2010 til Lions Hasvik ved leder Leidar Eilertsen. Lions Hasvik har vært aktive i 30 år, og har bla vært sentrale bidragsytere og tilretteleggere for de eldre i kommunen. I tillegg har organisasjonen som et av hovedsatsingsområdene sine å drive med holdningsskapende og forebyggende arbeid mot narkotika og rusmidler. Lions Hasvik har i flere år hatt en kreativ måte å samle inn penger på gjennom de årlige Lions-kalendrene med bilder fra "gamle dager" i Hasvik. Kalendrene er etter hvert blitt samleobjekt for mange - både innbyggerne i kommunen og utflytta sørøyværinger.
Foto: Ken Arne Brox
Ordfører Eva D. Husby og Leidar Eilertsen
Kulturprisen ble overrakt av ordfører Eva D Husby i forbindelse med avslutningskonserten i Hasvik kirke søndag 11. juli. Hasvik kommunes kulturpris 2010 er en gavesjekk på kr 5.000 + en stor krystallvase.
Foto: Ken Arne Brox
Leidar Eilertsen med gavesjekken.

Del dette: