Hasvik kommunes kulturpris for 2008

Hasvik kommune deler hvert år under åpning av Sørøydagene Kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen.
Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hasvik kommunes kulturliv fortjenstfull innsats. Mottakeren skal være hjemmehørende i Hasvik kommune. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep. Alle som bor i kommunen kan komme med begrunnede forslag på aktuelle kandidater. Kulturprisen består av en gavesjekk på kr. 5.000,- og en fast gjenstand som et varig bevis på tildelingen. Kulturprisen tildeles av Formannskapet. Det er aldri enkelt å velge hvem som skal få årets Kulturpris. Til det har vi altformange ildsjeler og frivillige her i Hasvik kommune som oppfyller kriteriene for å få prisen, og folk er flink til å sende inn forslag. Og det er en luksussituasjon for en liten kommune med 1000 innbyggere. Hasvik kommune har opp gjennom årene gitt prisen til ulike kulturaktiviteter som favner vidt fra lokalhistorie, barneturn, fotball og lag-forreningsarbeid. Årets vinner var fremmet som kandidat av to innsendere, og det var et enstemmig Formannskap som tildelte prisen.
Kulturprisen 2008
Foto: Anne Olsen-Ryum

Mottakeren av årets pris er en stille litt beskjeden mann.

Jeg bruker å betegne ham som den siste hippie på Sørøya. Han kommer fra mer urbane strøk enn Sørøya. Men søkte for noen år siden til Sørøya og det gode liv her. Han lever det Gode liv på Sørøya med fokus på natur og utøving av sine kreative evner – og mellommenneskelige relasjoner.

Ja han er stille og forsiktig. Men som et paradoks forbinder vi alle ham med lyd – mye lyd og vakker lyd. Og ikke minst med høytid –som i dag ved åpning av Sørøydagene. Årets Kulturpris går til en Lille Danske som har gjort Sørøyværing av seg for 8 år siden.

Prisen går til Georg Kim Jensen – eller rettere sagt han GEO med følgende begrunnelse:

  • Han har vist et stort og mangfoldig engasjement for ulike kulturaktiviteter siden han kom til Sørøya for ca 8 år siden.
  • Han har i mange år drevet Sørvøykoret som gjør en stor innsats ved høytidsarrangement.
  • Han har uten store omkostninger for kommunen skaffet nytt og skikkelig orgel til Breivikbotn kirke, og holder på å sette opp nytt og meget etterlengtet orgel i Hasvik kirke. Oppsettingen av disse orglene har han gjort i sin fritid. 
  • Det er aldri nei i Geos munn når han blir spurt om å være med på frivillig arbeid.

På vegne av Hasvik kommune ønsker jeg Geo hjertelig til lykke med en velfortjent pris.

Eva D. Husby Ordfører

Del dette: