Hasvik kommunes kulturpris 2014

Hasvik kommunes kulturpris 2014 ble av et enstemmig formannskap tildelt Hasvik IL Turngruppa.

Prisen tildeles Hasvik IL Turngruppa pga det store og omfattende arbeidet som legges ned for barn og ungdom i alderen 4 til ca 25 år.

Turngruppa er en av kommunens viktigste rekrutteringsarenaer til fysisk fostring, og et viktig sosialt samlingssted for barn og ungdom – både gjennom trening, framvisning og deltaking på arrangement i andre kommuner.

For å få alt dette til å gå i hop, er det nødvendig med en storstilt innsats fra utøverne, trenerne og alle de frivillige som stiller opp til dugnadsarbeid – både for innsamling av penger og som reiseledere på stevner.

Hasvik formannskap hedrer alle som stiller opp for dette viktige arbeidet, men vil samtidig få fremheve Turngruppas leder Mari O Gamst for sitt utrettelige engasjement og innsats gjennom mange år.

Kulturprisvinner 2014
Mari Gamst Foto: Keth Olsen

Hasvik kommune gratulerer Hasvik IL Turn lykke til med en velfortjent kulturpris 2014, og ønsker lykke til med det videre arbeidet for barn og unge.

Del dette: