Historisk vedtak i kommunestyret 16.06.16:

Hasvik kommune skal bestå som egen kommune!

Et enstemmig Hasvik kommunestyre fattet følgende historiske vedtak 16.6.16:

«Hasvik kommunestyre er opptatt av å sikre innbyggerne i Hasvik kommune et godt tjenestetilbud gjennom en helhetlig samfunnsutvikling, en robust kommuneøkonomi og et sterkt lokaldemokrati. Dette ivaretas på en god måte med dagens organisering.

Hasvik kommunestyre beslutter på dette grunnlag at Hasvik kommune skal bestå som egen kommune.»

Hasvik kommunestyre fattet et historisk vedtak 16.06.16 (foto: Gro M. Nilssen)
Hasvik kommunestyre fattet et historisk vedtak 16.06.16 (foto: Gro M. Nilssen)

Del dette: