Hasvik barnehage

Hasvik barnehage
Hasvik barnehage - Copyright Anne Olsen-Ryum

Praktiske opplysninger

Hasvik barnehage ble åpnet i 1980 og eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagen åpner kl. 07.15 og stenger kl. 16.00.

Vi har 100 % plass fram til skolestart, og 50 % plass ved ledig kapasitet for ett barnehageår om gangen.

Vi jobber med en bemanningsnorm på 6 plasser pr. voksen. Max 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år pr. pedagogisk leder.

Beliggenhet

Barnehagen ligger veldig fint til. På vårt uteområde har vi slett mark rundt barnehagen med diverse lekeapparater og en ganske stor flott bakke. Området gir derfor gode motoriske utfordringer for barn i alle aldre.

I umiddelbar nærhet har vi fjære og fjell og nærmiljøet med butikk, cafe, post, fiskebruk, fergekai, m.m. Inne har vi veldig mye areal. Vi har 3 avdelinger men bare to av dem er i drift.

Innhold

Vi jobber etter barnehageloven, rammeplanen og de kommunale vedtektene. Vi har også en felles virksomhetsplan for alle barnehagene i kommunen samt at barnehagen årlig utarbeider en årsplan. Barnehagen har også utarbeidet en progresjonsplan i forhold til de 7 fagområdene som er i rammeplanen.

For å gjøre hverdagen trygg og forutsigbar for barna våre, har vi en dagsrytme. Dagsrytmen sier noe om hva som skjer hver dag til ulike klokkeslett. Etter hvert lærer barna seg dette og det gir de trygghet. Vi har en ukeplan på hver avdeling som sier noe om tema, forming, turer og lignende. Denne er ulik på de ulike avdelingen.

Hasvik barnehage har hovedfokus på at barna skal ha god språkstimulering og utvikle en god sosial kompetanse i barnehagen. I forbindelse med språkstimulering har vi laget en del for barnehagen i tilknytning til kommunens leseplan. Barna skal utvikle ordforråd og begrepsforståelse samt drive med forberedende lese- og skriveøvelser i barnehagen som lytteøvelser, riming, klappe stavelser og bli eksponert for symboler som tall og bokstaver.

Når det gjelder sosial kompetanse ønsker vi at barna skal ha innsikt i elementære normer og verdier, de skal kunne ta kontakt med andre og bli tatt kontakt med i løpet av dagen. Vi ønsker at barna skal utvikle et positivt selvbilde og god selvtillit.

Vi har et nært samarbeid med foreldrene/foresatte gjennom daglig kontakt, foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget. Vi gjennomfører også små spørreundersøkelser med jevne mellomrom for å få tilbakemelding på innhold og rutiner. I løpet av barnehageåret har vi arrangement som foreldre og besteforeldre, blir invitert til å delta på.

Kontaktinformasjon:

Styrer: Mona Mauseth
E-post: hasvik.barnehage@hasvik.kommune.no
Tlf: 78 45 26 40
Mobil: 90 07 69 48 
Direktenummer avdeling Harestua: 78 45 26 42 / 90 55 65 40 
Direktenummer avdeling Marihøna: 78 45 26 41 / 90 91 31 02 

Postboks 117
9590 Hasvik

Del dette: