Informasjon fra Bufetat region nord:

Har du rom for en til?

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. 

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. Gode fosterforeldre finnes over alt – i store familier, små familier, i flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Det er til en hver tid barn og unge som venter på et nytt hjem.

Illustrasjon - fosterhjem
Illustrasjon - fosterhjem

Fakta:

Det er behov for om lag 260 nye fosterhjem i Nord-Norge løpet av 2015. Per i dag venter 64 barn og unge på et hjem i landsdelen.

Kan du og din familie sikre et barn en trygg oppvekst?

På fosterhjem.no finnes kontaktinformasjon, informasjon om fosterbarn og fosterhjem, og rettigheter, opplærings- og oppfølgingsrutiner. 

Kontakt fosterhjemtjenesten i Bufetat, region nord:

Hammerfest: 466 15 420
Sortland: 466 15 440
Tromsø: 466 15 430
Bodø: 466 15 450

Facebook-siden: Fosterhjem Nord-Norge

Del dette: